Испити „ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА У СПЕЦИФИЧНИМ ОБЛАСТИМА И ПОПУЛАЦИЈАМА" и „БАЛНЕОКЛИМАТОЛОГИЈА"

 

 

 
Испити ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА У СПЕЦИФИЧНИМ ОБЛАСТИМА И ПОПУЛАЦИЈАМА" и „БАЛНЕОКЛИМАТОЛОГИЈА"
за студенте специјалистичких академских студија одржаће се
13.09.2017. године у 10 часова -Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" - А одељење.

На испит донети  индекс и две студентске пријаве (за сваки испит појединачна испитна пријава).