Предиспитни тест за специјализацију из Физикалне медиције и рехабилитације

 

Предиспитни тест за специјализацију из Физикалне медиције и рехабилитације
одржаће се на Клиници за рехабилитацију  "др Мирослав Зотовић" -  учионица
на  Ц одељењу,  18.09.2017. у 11 часова.