Испит „ХИРУРШКА АНАТОМИЈА ДЕЧЈЕГ УЗРАСТА" за студенте специјалистичких академских студија

 

 
Испит ХИРУРШКА АНАТОМИЈА ДЕЧЈЕГ УЗРАСТА" за студенте специјалистичких академских студија
одржаће се 14.09.2017. године у 13 часова - Дечја клиника, код проф. др Зорана Крстића.

На испит донети  индекс и студентску пријаву.