Упис још 30 самофинансирајућих студената у прву годину

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Наставно научно веће Медицинског факултета у Београду донело је одлуку да се одобри упис још 30 самофинансирајућих студената у прву годину студијског програма интегрисаних академских студија медицине у школској 2017/2018. години према редоследу са коначне ранг листе из јунског уписног рока.


Упис ће се обавити након добијене сагласности Универзитета у Београду. Седница Сената Универзитета у Београду заказана је за 20. септембар 2017. године. Уколико Универзитет одобри додатни упис, упис још 30 самофинансирајућих студената од 543. места на коначној ранг листи ће се обавити 21. И 22. септембра 2017. године од 9,00 до 13,00 часова. Уколико се не упише 30 самофинансирајућих студената, упис на непопуњена места ће се обавити прозивком у суботу 23. септембра 2017. године у 10,00 часова.

 

 

       ПРОДЕКАН                                                                                              ДЕКАН
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА                                                               МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Петар Булат, ср.                                                                   Проф. др Небојша Лалић, ср.