Основне академске студије - Сестринство

 

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - СЕСТРИНСТВО

 

КАНДИДАТИ КОЈИ СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС ПОДНОСЕ:

 

1.     Оверене фотокопије докумената средње школе и оригинална документа на увид;

2.     Извод из матичне књиге рођених- оригинал;

3.     Лекарско уверење - оригинал;

4.    Два обрасца ШВ 20 - један образац преузети са линка www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/104019.pdg  попунити и залепити фотографију, други образац се попуњава електронски у току I семестра;

5.     Индекс са попуњеном првом страницом и залепљеном фотографијом

( фолију не лепити );

6.     Изјава - добијаја се у Студентској служби;

7.     Два примерка попуњеног и потписаног уговора за самофинансирајуће студенте - добијају се у Студентској служби;

8.     Самофинансирајући студенти уплаћују школарину у износу од 121.600,00 динара на рачун Факултета број 840 - 1139666 - 89 са позивом на број 742121 - ПС01;

Уколико се уплаћује на рате, динамика уплате је следећа:

-        I рата у износу од 16.600,00 динара уплаћује се приликом уписа,

-        II рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 30.11.2017. године,

-        III рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 31.12.2017. године,

-        IV рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.2.2018. године.

-        V рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.3.2018. године,

-        VI рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.4.2018. године,

-        VII рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.5.2018. године,

-        VIII рата у износу од 15.000,00 динара уплаћује се до 15.6.2018. године.

9.     Уколико кандидат жели идентификациону картицу која служи за улазак у студентски дом и исхрану у студентској мензи, пре уписа у Студентској служби треба да се фотографише у фотокопирници Деканата (сутурен).