Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству

 

УПИС ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

 

КАНДИДАТИ НА УПИС ПОДНОСЕ:

1.     Нострификовану диплому о завршеној средњој школи и оверене копије сведочанстава или потврду о томе да је започета нострификација, оригинална документа подносе се на увид.

2.     Извод из матичне књиге рођених- оригинал

3.     Лекарско уверење - оригинал

4.     Две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм

5.     Попуњен један образац ШВ 20 - преузети са линкa ,а други попунити у току првог семестраwww.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/104019.pdf

6.     Индекс са попуњеном првом страницом и залепљеном фотографијом (фолију не лепити);

7.     Доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере у износу од 100,00 динара за студенте на буџету  

Рачун примаоца  840-1139666-89

Позив на број  020-19184/3

8.     Изјава - добија се у Студентској  служби

9.     Уколико кандидат жели идентификациону картицу која служи за улазак у студентски дом и исхрану у студентској мензи, пре уписа у Студентској служби треба да се фотографише у фотокопирници Деканата (сутурен).

Ako се кандидат не уписује лично, особа која га уписује треба са собом понети једну фотографију кандидата ради скенирања исте.

Идентификациона картица служи за идентификацију за улазак у Студентски дом и за исхрану.