Упис кандидата страних држављана

 

 

КАНДИДАТИ СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ

ЗА УПИС ТРЕБА ДА ДОНЕСУ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

 

 

1.     Оверене фотокопије оригиналних докумената из средње школе-оригинали на увид

Извод из матичне књиге родјених, лекарско уверење

2.     ИНДЕX (залепити фотографију и попунити прву страну, не лепити фолију

3.     ОБРАЗАЦ  ШВ-20  (преузети са линка: www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/104019.pdf ) ПОПУНИТИ И ЗАЛЕПИТИ ФОТОГРАФИЈУ

4.     УГОВОР У 2 ПРИМЕРКА  (Добија се у Студентској служби)

5.     УПЛАТА ШКОЛАРИНЕ У ИЗНОСУ ОД 2500 ЕВРА У ДИНАРСКОЈ ПРОТИВВРЕДНОСТИ  НА ЖИРО РАЧУН БРОЈ:
840-1139666-89 СА ПОЗИВОМ НА БРОЈ 742121-О82 -средњи курс Народне банке Србије или на девизни рацун Факултета ( види
инструкције у прилогу )*

6.     Приликом уписа обавезна је и уплата од 1600 динара  за Универзитет у Београду -Центар за развој каријере уплаћује се на жиро рачун Факултета 840-1139666-89 са позивом на број 742121-ПС082

7.     БОРАВАК -МУП ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТРАНЦЕ -САВСКА БРОЈ 35 БЕОГРАД доставити до почетка наставе

8 .   ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ -НЕМАЊИНА 30 БЕОГРАД доставити до почетка     наставе

Упис је 14.09.2017 од 9 до 13 часова

 

Прилог:

- Инструкције плаћања

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА