Обавештење о октобарском испитном року - Патолошка физиологија

 

 

Медицински факултет

Институт за патолошку физиологију

Датум: 14.09.2017. годинe

БЕОГРАД

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА

о времену одржавања

OКТОБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

за предмет Патолошка физиологија

 

 

 

ПОТВРЂИВАЊЕ ИСПИТА: 20.09.2017.године од 10 до 13 часова за све студенте.

ИНДЕКС обавезно показати приликом подношења појединачне испитне пријаве.

 

Напомена студентима: Пријаве морају бити благовремено поднете и уредно попуњене штампаним словима.

Студенти који полажу још неки испит у октобарском року, неопходно је да нагласе приликом потврђивања испита 20.09.2017. године да ли се термин практичног испита из Патолошке физиологије поклапа са тим испитом.

 

ПРАКТИЧНИ ИСПИТ:

Термини испита: 22. и 25.09.2017.године, према распореду који ће накнадно бити објављен на огласној табли

Место одржавања: вежбаонице Института за патолошку физиологију,  др Суботића 1.

 

На практичном испиту студент мора имати радни мантил и индекс.

 

УСМЕНИ ИСПИТИ: за све студенте који већ имају положен практични испит или полажу практични испит у октобарском испитном року, усмени испити ће бити одржани према распореду који дају испитивачи

 

НАПОМЕНА: Студенти који су према записнику за октобарски испитни рок распоређени код проф. др Љиљане Марковић, моле се да у уторак, 19.09.2017. године у 11 часова лично са индексом дођу у семинарску салу Инситута за патолошку физиологију (др Суботића 9) како би били расподељени код другог испитивача, обзиром да је проф. др Марковић из оправданих разлога одсутна.

 

 

 

 

Шеф Катедре за патолошку физиологију

 

   Проф. др Јелена Нешовић Остојић, ср