Испити из другог семестра за студенте специјалистичких академских студија из КЛИНИЧКЕ ЕНДОКРИНОЛОГИЈЕ

 

Испити из другог семестра за студенте специјалистичких академских студија из КЛИНИЧКЕ ЕНДОКРИНОЛОГИЈЕ одржаће се 27.09.2017. године у 11 часова - Интерна клиника „Б", код проф. др Александре Кендерешки.

На испит донети  индекс и три студентске пријаве (за сваки испит појединачна пријава).