Резултати испита САС Основи имунологије - октобарски испитни рок

 

Катедра за имунологију

 

 

 

-->

 

Преузмите резултате испита САС Основи имунологије ОВДЕ.

 

Студенти који су положили тест (студенти који имају више од 30 бодова)из
Основа имунологије у оквиру САС потребно је да донесу индекс у петак
06.10.2017. на Институт за микробиологију и имунологију
(Лабораторија за имунологију, зелена зграда Биохемије, супротан улаз, I
спрат).

Студенти, који су положили испит али нису задовољни оценом, могу да нас о
својој одлуци обавесте (лично или емаил-⁠ом) најкасније до четвртка (13 часова)
05.10.2017. године.

Неопходно је да у ундекс упишете следеће:

1. Назив предмета -⁠ Основи имунологије
2. Број бодова добијених на семинарском раду и датум 09.01.2017.
3. Број бодова на тесту и датум полагања 02.10.2017.
4. Студенти који нису донели белу пријаву се најљубазније моле да је у најкраћем року доставе у Лаборатзорију за имунологију

Непопуњени индекси се неће потписивати.

 

Катедра за имунологију