ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ УПИСА СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ У ОКТОБАРСКОМ УПИСНОМ РОКУ 2017 ГОДИНЕ

 

 

 

            Веће за специјалистичку наставу Медицинског факултета у Београду на својој седници од 25.09.2017. године одобрило је упис на специјализације страним држављанима и то:

1.      Rikardo Antonio Zuniga Mozgovoy  - Русија - Анестезиологија, реаниматологија и интензивна терапија

2.      Даница Гуњак - САД - Офталмологија

3.      Тијана Мирановић - БиХ - Педијатрија

4.      Сања Суџум - БиХ - Ургентна медицина

5.      Ана Иванова - Русија - Дечја хирургија

6.      Никола Умичевић - БиХ - Општа хирургија

7.      Mohamed Almzeogi - Либија - Неурохирургија

8.      Борислав Лутовац - Црна Гора - Општа хирургија

9.      Семир Аговић - Црна Гора - Педијатрија

10.   Александра Јолић - Црна Гора - Интерна медицина

11.   Василије Бошковић - Црна Гора - Интерна медицина

12.   Снежана Главичанин - Црна Гора - Урологија

13.   Маријана Вељовић - Црна Гора - Дерматовенерологија

14.   Ивана Лакићевић - Црна Гора - Педијатрија

15.   Емина Шабовић - Црна Гора - Педијатрија

16.   Владимир Филиповић - Црна Гора - Пластична, реконструктивна и естетска хирургија

17.   Невена Чађеновић - Црна Гора - Дерматовенерологија

18.   Haitam Abu Ghuffa - Либија - Педијатрија

19.   Марко Шушко - Хрватска - Неурологија

20.   Радош Трифковић -БиХ - Офталмологија

21.   Адриан Маринковић - Канада - Урологија

22.   Милан Лукић - БиХ - Офталмологија

23.   Zeyad Abousabie - Либија - Неурохирургија

24.   Смиљана Пепић - БиХ - Психијатрија

 

Потребно је да именовани лекари у периоду од 10.10.2017 до 19.10.2017. године доставе:

-        Попуњен индекс и пријаву

-        2 фотографије

-        Доказ о дозволи боравка;

-        Доказ да је здравствено осигуран;

-        Копија пријаве стана;

-        Копија путне исправе;

-        Потврда да је студент похађао или похађа курс српског језика на акредитованој установи (Филолошки факултет, Институт за стране језике а.д. и Институт Ђуро Салај).

-        Доказ о уплати школарине

 

Напомињемо да сва документа која се предају Служби за специјалистичку наставу Медицинског факултета, морају бити преведена на српски језик, оверена од стране овлашћеног преводиоца и не старија од шест месеци.