Упис у поновне године студија шк. 2017/18. године

 

Медицински факултет
Датум: 10.10.2017. године

УПИС У ПОНОВНЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ШК. 2017/18. ГОДИНЕ


Обавиће се по следећем распореду:

16. и 17. октобра - прва и четврта година

18. и 19. октобра - друга и пета година студија

20. и 23. октобра - трећа и шеста година студија

Крајњи рок за упис поновне године студија је 25. октобар 2017. године

 

ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО ДОНЕТИ:

 

  1. Индекс
  2. Један образац ШВ-20 - ( преузети са линка http://www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/104019.pdf  )

 


ОБАВЕЗНО ЈЕ ПОПУНИТИ И ЕЛЕКТРОНСКУ ВЕРЗИЈУ ШВ - 20 ОБРАЗЦА

 

 

3. Самофинансирајући студенти  уплаћују прву рату школарине у износу од 16.600.00  динара на рачун факултета


    број: 840-1139666-89 са позивом на број: 742121-пс02-број индекса
      II рата школарине износи 15.000,00 динара и рок за плаћење је 15.02.2018. године

 

4. Два  примерка попуњеног и потписаног уговора за самофинансирајуће студенте - добијају се у  студентској служби

 

Студенти који су оверили шесту  годину студија 2016/17. а уписани у прву годину  пре 2011/12. уписују поновну годину и доносе доказ о уплати накнаде за центар за развој каријере   у износу од 1600,00 динара за на рачун број: 840-1139666-89  са позивом на број: 020-19184/3.

Ови студенти од марта 2018. године уплаћују 4.000,00 по семестру.

Студенти су у обавези да преко свог е- студента провере свој упис и уколико нису уписани да се јаве свом референту у Студентској служби.