Обавештење за упис студената на специјалистичке академске студије - други уписни рок

 

 • Преузмите коначну ранг листа кандидата ОВДЕ

 

Упис студената обавиће се 25. и 26.10. 2017. године у Служби за специјалистичку наставу у периоду од 09-13 часова.

 

За упис треба приложити:

 

1.    Попуњен индекс (купује се у скриптарници Факултета)

2.    Две фотографије величине 3.5 x 4.5cm

3.    Доказ о извршеној уплати и то:

 • 1.600,00 динара на текући рачун Факултета:

840-1139666-89 са позивом на број: ПО 100 - сврха уплате: за Универзитет;

4.    Доказ о уплати трошкова школарине:

 

Школарина се може уплати у целости - приликом уписа или:

а) у 2 (две) једнаке рате према следећој динамици:

-        Прва рата - 68.000,00 динара (950€ за стране држављане) приком уписа

-        Друга рата - 68.000,00 динара (950€ за стране држављане) 20. фебруар 2018. године;

б) у 4 (четири) једнаке рате према следећој динамици:

 • Прва рата - 34.000 динара (475€ за стране држављане) приликом уписа
 • Друга рата - 34.000 динара (475€ за стране држављане) - 20. децембар 2017. године
 • Трећа рата - 34.000 динара (475€ за стране држављане) - 20. фебруар 2018. године
 • Четврта рата - 34.000 динара (475€ за стране држављане) - 20. април 2018. године;

в) у 5 (пет) рата према следећој динамици:

 • Прва рата - 36.000,00 динара (380€ за стране држављане) приликом уписа
 • Друга рата - 25.000,00 динара (380€ за стране држављане) - 20. децембар 2017. године
 • Трећа рата - 25.000,00 динара (380€ за стране држављане) - 20. фебруар 2018. године
 • Четврта рата - 25.000,00 динара (380€ за стране држављане) - 20. април 2018. године
 • Пета рата - 25.000,00 динара (380€ за стране држављане) - 20. мај 2018. године.

 

Уплата се врши на текући рачун Медицинског факултета, Београд, Др Суботића бр. 8, број: 840-1139666-89 са позивом  на број: 742311/ПO51 (овај позив на број важи САМО за уплату прве рате)

 

 

СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ СЕ УПИШУ МОРАЈУ ПОПУНИТИ ШВ-20 ОБРАЗАЦ ЕЛЕКТРОНСКИ - ПРЕКО СВОГ ПОРТАЛА е-студент.