Упис кандидата

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Школска 2017/18. година

 

Упис студената је  25. и 26.10. 2017. године у Служби за специјалистичку наставу у периоду од 09-13 часова.

 


За упис треба приложити:

 

1.    Попуњен индекс (купује се у скриптарници Факултета)

2.    Две фотографије величине 3.5 x 4.5cm

3.    Доказ о извршеној уплати и то:

  • 1.600,00 динара на текући рачун Факултета:

    840-1139666-89
    са позивом на број: ПО 100 - сврха уплате: за Универзитет;

4.    Доказ о уплати трошкова школарине:

 

Студенти који школарину плаћају на 5 рата плаћају прву рату приликом уписа, и то за програм:

 

-менаџмент у систему здравствене заштите 70.000

-јавно здравље  60.000

-физичка активност,здравље и терапија вежбањем  50.000

 

Уплата се врши на текући рачун Медицинског факултета, Београд, Др Суботића бр. 8, број: 840-1139666-89 са позивом  на број: 742311/ПO51 (овај позив на број важи САМО за уплату прве рате).

 

Списак студената

Менаџмент у систему здравствене заштите

1. Стефан Дугалић
2. Сања Станковић
3. Милица Руњић

Јавно здравље

1. Бојана Поповић

Физичка активност здравље и терапија вежбањем

1. Зоран Осмокровић