Конкурс - ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

 

К   О   Н   К   У   Р   С  
за упис на
СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА
за шк. 2017/2018. годину

ТРЕЋИ УПИСНИ РОК


1.  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ –
У ТРАЈАЊУ ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ (60 ЕСПБ)150 студената

Конкурс је отворен  за Специјалистичке академские студије - медицинске науке за 38 модула.

Прилог:

2.  МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ТРАЈАЊУ ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ (60 ЕСПБ):

 • ЈАВНО ЗДРАВЉЕ – 7 студента
 • MASTER OF PUBLIC HEALTH - 7 students
 • НЕУРОЕТИКА – 10 студената
 • МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ – 23  студената
 • ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ, ЗДРАВЉЕ И ТЕРАПИЈА ВЕЖБАЊЕМ – 22 студената

Прилог:

 

3. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ТРАЈАЊУ ОД ДВЕ ГОДИНЕ
(120 ЕСПБ):

 • СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – 23 студента
 • СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ - 11 студента
 • СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ АНЕСТЕТИЧАР - 22 студента
 • СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ - 19 студента
 • СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР - 23 студента
 • СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКО-ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНОЛОГ - 24 студента

Прилог:

 

 Пријаве по Конкурсу  за трећи уписни рок за све програме студија примају се од 9-13 часова

 

 30. и  31.октобра 2017. године  у
Служби за последипломску наставу Медицинског факултета