Упис студената - Школска 2017/18. година

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Школска 2017/18. година

 

Упис студената је  02. и 03.11. 2017. године у Служби за специјалистичку наставу у периоду од 09-13 часова.

 

Списак студената


Менаџмент у систему здравствене заштите

1.Дејан Драгутиновић

Јавно здравље

1. Милица Тадић
2. Јована Пејаковић
3. Mohamed Zwaik
4. Данијела Нинић


За упис треба приложити:

1.    Попуњен индекс (купује се у скриптарници Факултета)

2.    Две фотографије величине 3.5 x 4.5cm

3.    Доказ о извршеној уплати и то:

  • 1.600,00 динара на текући рачун Факултета:
    840-1139666-89
    са позивом на број: ПО 100 - сврха уплате: за Универзитет;

4.    Доказ о уплати трошкова школарине:

 

Студенти који школарину плаћају на 5 рата плаћају прву рату приликом уписа, и то за програм:

 

- менаџмент у систему здравствене заштите 70.000

- јавно здравље  60.000

- физичка активност,здравље и терапија вежбањем  50.000

 

Уплата се врши на текући рачун Медицинског факултета, Београд, Др Суботића бр. 8, број: 840-1139666-89 са позивом  на број: 742311/ПO51 (овај позив на број важи САМО за уплату прве рате).