Kоначнa ранг листa и упис примљених кандидата

 


Преузмите коначну ранг листу ОВДЕ 

 

Упис примљених кандидата

 

Упис примљених кандидата на докторске академске студије за школску 2017/18. годину - трећи уписни рок


Упис примљених студената обавиће се 03. новембра 2017. године 
у Служби за научноистраживачки рад, у термину од 10-13 часова.

 


За упис треба приложити:

 

1. Попуњен индекс (купује се у скриптарници Факултета)

2. Две фотографије велицине 3.5 x 4.5цм

3. Један ШВ-20 попуњен образац  

4. Уплата на текући рачун Медицинског факултета у Београду у износу од 1.600,00 динара на рачун

број: 840-1139666-89
позив на број: РО100 ( латинично П)
(део средстава у износу од 1.600,00 динара намењена су Универзитету у Београду);

5. Доказ о уплати школарине (уколико установа сноси трошкове студија - одлука установе за школску 2017/18. год.)

 

Студент на име школарине уплаћује Факултету једнократан износ или у 5 рата, и то:

Износ школарине 180.000,оо   (уколико се уплаћује из иностранства - 2500 eur )


1. рата 36.000,оо 500 eur приликом уписа,
2. рата 36.000,оо 500 eur до 20.12.2017. године,
3. рата 36.000,оо 500 eur до 20.02.2018. године,
4. рата 36.000,оо 500 eur до 20.04.2018. године,
5. рата 36.000,оо 500 eur до 20.06.2018. године.

 

Школарина за стране држављане износи 4.000,00 eur. по години.


Школарину уплатити:

за динарске уплате на жиро-рачун 840-1139666-89, шифра плаћања за готовинску уплату је 189, а за вирманску 221.

У пољу позив на број обавезно унети 742311/PO 72 D

за девизне уплате контактирати Финансијску службу Медицинског факултета на тел: 011 36 36 308


НАПОМИЊЕМО ДА СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ПРИМЉЕНИ НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ МОРАЈУ ДА СЕ УПИШУ У НАВЕДЕНОМ РОКУ ЈЕР СЕ БАЗА УНИВЕРЗИТЕТА ЗАТВАРА 03. НОВЕМБРА У 17 ЧАСОВА  И ДА НАКНАДНИ УПИС НЕЋЕ БИТИ МОГУЋ.

 


Служба за НИР МФУБ