Спискови студената изборне наставе VII и IX зимског семестра 2017/2018. године

 Студенти који нису на списку или су распоређени на изборну наставу коју су раније слушали у обавези су да се јаве свом референту у Студентској служби у периоду од 7.11.2017. до 14.11.2017. од 9,00 до 13,00 часова.                                                                                    СТУДЕНТСКА СЛУЖБА