Пријава за електронсу наставу - Статистика за ситрживаче / Биостатистика I

 

 

Потврђивање за облик праћења практичне наставе из предмета Биостатистика I /Статистика за истраживачеУ оквиру наставе из предмета Биостатистика I / Статистика за истраживаче, која почиње 13.11.2017. године, за студенте Докторских студија и Специјалистичких академских студија, практична настава биће организована на два начина: (1) класично, што подразумева рад у учионици у заказаним терминима, и (2) методом учења на даљину (онлајн настава) коришћењем платформе "Moodle".


Неопходно је да сви студенти који су заинтересовани за праћење практичне наставе методом учења на даљину (онлајн) своју пријаву пошаљу преко следећег линка (ЛИНК).


Пријаве ће се примати најкасније до 13.11.2017. у 13 часова, или до попуне броја од 80 полазника.http://statistika.mfub.bg.ac.rs/index.php/opste-vesti/298-potvr%C4%91ivanje-za-oblik-pra%C4%87enja-prakti%C4%8Dne-nastave-iz-predmeta-statistika-za-istra%C5%BEiva%C4%8De-biostatistika-i.html