Обавештење о почетку двосеместралне наставе из Социјалне медицине

 

 

Предавања теоријске наставе из Социјалне медицине за лекаре на специјализацији
из Социјалне медицине, Епидемиологије, Хигијене и Медицине рада за I семестар школске 2017/18. почиње
23.11.2017. године у 14,30 часова у просторијама Института за социјалну медицину.