Изборни модул из медицинске биохемије, In vitro modeli у медицинским истраживањима

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ in vitro МОДЕЛИ У МЕДИЦИНСКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА ЗА СТУДЕНТЕ II године школске 2017-18


Изборна настава ће се организовати по следећем распореду:


Датум

Тема

Време и место

Петак, 24.11.2017.

Предавање „Молекуларно биолошке технике" 

Вежбаоница биохемије (Хистофизиолошки Институт), у 13ч

Петак, 01.12.2017.

Предавање „Основни принципи рада са ћелијским културама. Примарне и имортализоване ћелијске културе"

Вежбаоница биохемије (Хистофизиолошки Институт), у 13ч

Петак, 08.12.2017.

Практичан рад

 

Институт за медицинскиу биохемију, у 13ч

15.12.17 - 05.01.2018

Предаја семинарских радова чије ће теме бити подељене на првом предавању

Семинарске радове послати у електронском облику на:

invitromodeli@gmail.com

Петак, 12.01.2018.

Тест за студенте који су испунили обавезе у настави

Вежбаоница биохемије (Хистофизиолошки Институт), у 13ч

 

 

Уколико студент није присуствовао неком од наведених видова наставе (предавања/практични рад), у обавези је да на одговарајућу тему (предавање/практичан рад коме није присуствовао) напише семинарски рад. Овај рад треба да буде откуцан, да не буде краћи од 10 страна при чему мора да садржи најмање 5 страница куцаног текста (Times New Roman, фонт 12, проред 1,5).

 

 

Катедра Медицинске Биохемије