Испити у децембарском испитном року за физиотерапеуте

 

 

 

Мишићно-коштана физиотерапија 25.12.2017.  у 12ч, проф. др Љ.Константиновић, Учионица на Ц одељењу Клиника за рехабилитацију "др Мирослав Зотовић"

 

Неуролошка физиотерапија, 25.12. 2017. у 13ч, проф. др Љ.Константиновић, Учионица на Ц одељењу Клиника за рехабилитацију "др Мирослав Зотовић"

 

 Спортска физиотерапија 26.12. у 12ч, Доц.др Д.Ћировић, Дечја клиника-амбуланта Физијатрије и рехабилитације,  Тиршова 10.На испит понети индекс и белу пријаву