Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело

 

СЕМИНАРСКИ РАД ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОД.

 

ЗА ПРЕДМЕТ НАПИСАТИ, ОБЈАВИТИ, ПРЕЗЕНТОВАТИ И ВРЕДНОВАТИ НАУЧНО ДЕЛО

 

Сваки студент докторских или САС треба да напише апликацију за специјалистички академски рад или докторску тезу према раду који му је додељен (видети теме семинарских радова).

 

Одштампани семинарски рад треба доставити руководиоцу предмета 18. 01. 2018. године (на самом испиту).

 

Преузмите упитник за тему.