Важно обавештење за студенте ДАС -⁠ уплата школарине

 

 

Важно обавештење за студенте ДАС - уплата школарине

 

 

 

Обавештавају се студенти докторских академских студија да су у обавези да школарину измирују динамиком

уплата која је одређена.

 

СТУДЕНТИ КОЈИ НИСУ УПЛАТИЛИ ДРУГУ РАТУ ШКОЛАРИНЕ, НЕЋЕ БИТИ У МОГУЋНОСТИ ДА ПРИЈАВЕ ИСПИТЕ У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ  РОКУ, ЈЕР ИХ СИСТЕМ АУТОМАТСКИ БЛОКИРА, АКО УПЛАТА НИЈЕ ИЗВРШЕНА.

 

 

Студент на име школарине уплаћује Факултету једнократан износ или у 5 рата, и то:

Износ школарине 180.000,оо   (уколико се уплаћује из иностранства - 2500 eur )


1. рата 36.000,оо 500 eur приликом уписа,
2. рата 36.000,оо 500 eur до 20.12.2017. године,
3. рата 36.000,оо 500 eur до 20.02.2018. године,
4. рата 36.000,оо 500 eur до 20.04.2018. године,
5. рата 36.000,оо 500 eur до 20.06.2018. године.

 

Школарина за стране држављане износи 4.000,00 eur. по години.


Школарину уплатити:

за динарске уплате на жиро-рачун 840-1139666-89, шифра плаћања за готовинску уплату је 189, а за вирманску 221.

У пољу позив на број обавезно унети 742311/PO 72 D

за девизне уплате контактирати Финансијску службу Медицинског факултета на тел: 011 36 36 308

 

 

Служба за НИР МФУБ