Термини исптиа за физиотерапеуте

 

 

Клиника за рехабилитацију „др Мирослав Зотовић" А одељење

19.02.2018. у12 часова

Мишићно коштана физиотерапија

Терапијске методе у физиотерапији

19.02.2018. у 13 часова

Неуролошка физиотерапија