Анестезиологијa, реаниматологија и интензивна терапије


Обавештење за лекаре на специјализацији Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије - Колоквијуми из анестезиологије


Распред полагања колоквијума у јануарском року 2018. године:


• ОПШТА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА - 06.02.2018. КБЦ "Др Д. Мишовић" у 11.00 (амфитеатар)
- Проф др Предраг Стевановић
- Асистент др Мидраг Миленовић
• РЕАНИМАТОЛОГИЈА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕЊЕ - 01.02.2018. - И Хируршка клиника. у 13.00 (библиотека)
- Доц др Иван Палибрк
- Асистент др Јелена Величковић
• ПЕДИЈАТРИЈСКА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА - 05.02 .2018. -УДК - у 12.00 (учионица - приземље ИИ)
- Проф др Душица Симић
- Асистент др Марија Стевић
• СПЕЦИЈАЛНА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА - 31.01.2018. - Клиника за Неурохирургију. - у 09.00 (сала за стручне састанке)
- Проф др Бранко Милаковић
- Асистент др Бранислава Стефановић


24.1.2018. Шеф Катедре анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије
Проф др Миомир Јовић