ХИТНО УПОЗОРЕЊЕ СТУДЕНТИМА ДАС КОЈИ СУ ПРИЈАВИЛИ ИСПИТЕ ЗА ЈАНУАРСКИ РОК

 

ХИТНО УПОЗОРЕЊЕ СТУДЕНТИМА ДАС КОЈИ СУ ПРИЈАВИЛИ  ИСПИТЕ ЗА ЈАНУАРСКИ РОК 

 

 

 

Обавештавају се студенти докторских академских студија који нису уплатили другу рату и донели доказ о уплати у Службу за НИР МФУБ, као и студенти који нису попунили електронски ШВ-20 образац да неће бити у прилици да изађу на испит у јануару јер их је систем Универзитета блокирао.

 

 

Студент на име школарине уплаћује Факултету једнократан износ или у 5 рата, и то:

Износ школарине 180.000,00 динара  (уколико се уплаћује из иностранства - 2500 eur )


1. рата 36.000,00 динара ИЛИ 500 eur приликом уписа,
2. рата 36.000,00 динара ИЛИ  500 eur до 20.12.2017. године,
3. рата 36.000,00 динара ИЛИ  500 eur до 20.02.2018. године,
4. рата 36.000,00 динара ИЛИ  500 eur до 20.04.2018. године,
5. рата 36.000,00 динара ИЛИ 500 eur до 20.06.2018. године.

 

Школарина за стране држављане износи 4.000,00 eur. по години.


Школарину уплатити:

за динарске уплате на жиро-рачун 840-1139666-89, шифра плаћања за готовинску уплату је 189, а за вирманску 221.

У пољу позив на број обавезно унети 742311/PO 72 D

за девизне уплате контактирати Финансијску службу Медицинског факултета на тел: 011 36 36 308

 

 

Служба за НИР МФУБ