ДВОСЕМЕСТРАЛНА НАСТАВА ОПШТА МЕДИЦИНА - ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавају се лекари на специјализацији Опште медицине који похађају двосеместралну наставу да летњи семестар почиње
19.02.2018. године уводним предавањима из области Кардиологије са почетком у 13.30, слушаоница Деканата на 2. спрату.
Специјализанти се моле да дођу 15 минута раније ради разврставања у групе за похађање практичне наставе.
Распоред летњег семестра према областима налази се у прилогу.

 

КАТЕДРА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ

 

 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ

- План двосеместралне наставе за летњи семестар школске 2017/2018. године

 

Теоријска настава се одржава од 13.30 часова у слушаоници Деканата факултета, II спрат (осим уколико у распореду није другачије назначено).

Практичну наставу организује руководилац наставе, у терминима назначеним у распореду, у времену од 8-11 часова. Практична настава се одвија у наставним базама Медицинског факултета, оним данима када се одржава и теоријска настава или према договору са руководиоцем наставе.

 

 

 

 

 

 

Број дана

 

 

Област

 

 

Руководилац

 

 

19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28. фебруар

 

1, 2, 5, 6. март 2018.

 

 

12 дана

 

 

 

 

Кардиологија

 

 

Проф. др Бранислав Стефановић

 

 

7, 8, 9. март 2018.

 

 

3 дана

 

 

 

 

Ендокринологија

 

 

 

 

Проф. др Катарина Лалић

 

 

12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23. март 2018.

 

 

10 дана

 

 

Хирургија

 

 

 

 

Проф.др Дејан Стефановић

 

 

 

26, 27, 28, 29, 30. март 2018.

2, 3, 4. април 2018.

8 дана

 

Гастроентерологија

 

 

Доц. др Александра Сокић Милутиновић

11, 12, 13. април 2018.

2+1 дан

Хематологија

 

Проф. др Милена Тодоровић Балинт

16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27. април 2018.

10 дана

Педијатрија

Проф. др Предраг Минић

7, 8, 9, 10, 11. мај 2018.

5 дана

 

 

Онкологија

 

Проф. др Радан Џодић

 

14, 15. мај 2018.

2 дана

 

Офталмологија

 

Проф. др Аница Бобић Радовановић

16, 17, 18. мај 2018.

3 дана

Дерматовенерологија

Проф. др Снежана Минић

 

21, 22, 24, 28. мај 2018.

 

4 дана

Инфективне болести

 

Проф.др Ђорђе Јевтовић

 

29, 30, 31. мај, 1. јун 2018.

4 дана

Неурологија

 

 

Проф. др Видосава Ракочевић Стојановић

 

4, 5, 6. јун 2018.

3 дана

Судска медицина

 

Проф. др Ђорђе Алемпијевић

 

7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20.  јун 2018.

10 дана

Гинекологија и акушерство

Проф. др Дарко Плећаш

21. јун 2018.

у 10 часова

КОЛОКВИЈУМ

Слушаоница Деканата

 

 

 

 

Шеф Катедре опште медицине
Проф. др Димитра Калимановска Оштрић