Распоред предавања теоријске наставе за III и IV годину специјализације из радиологије у школској 2017./2018.у летњем семестру

 

Распоред предавања теоријске наставе за  III годину специјализације из радиологије у школској 2017./2018.у летњем семестру

 

Место и време:  Институт за биофизику, слушаоница I  (електронска уционица) од 8ч до 9:30 ч.

Костанозглобни систем

05.03.2018.     Ембриологија, анатомија, хистологија, Ро анатомија     2ч        А. Ивановић

07.03.2018.     ЦТ  и МР анатомија                                                 2ч        Р. Максимовић

09.03.2018.     Ро знаци основних патолоских процеса, Варијетети                   2ч        Б. Марковић

12.03.2018.     Дегенеративне болести костију и зглобова                              2ч А. Ивановић

14.03.2018.     Запаљења костију и зглобова                                              2ч        Р. Максимовић

16.03.2018.     Тумори костију и зглобова (бенигни)                                   2ч     Р. Максимовић

19.03.2018      Тумори костију и зглобова ( малигни)                                  2ч     А. Ивановић

21.03.2018.     Метаболицки и ендокрини поремецаји                                  2ч        Р. Максимовић

Теоријску наставу у индексу из радиологије костано зглобног система (16 цаса) потписује Проф Рузица Максимовиц  на предавању 21.03.2018. год.

Урогенитални

23.03.2018.     Ембриологија, анатомија, хистологија, патологија                     2ч        Б. Марковић

26.03.2018.     Контрасти, индикације, протоколи                                                2ч        Ж. Марковић

28.03.2018.     Имидзинг анатомија (Ро, УЗ, ЦТ, МР)                               2ч        З. Марковиц, Б Марковиц

30.03.2018.     Аномалије                                                                 2ч        Д. Масуловић

02.04.2018.     Инфекције                                                                 2ч        Б. Марковић

04.04.2018.     Опструкције и  Калкулоза                                                   2ч        З. Марковић

06.04.2018.     Бенигни тумори                                                                    2ч        Б Марковић

09.04.2018.     Малигни тумори                                                                   2ч        З Марковић

11.04.2018.     Васкуларне болести                                                 2ч        Б Марковић

13.04.2018.     Инконтиненција                                                                   2ч            Б.Марковић

16.04.2018      Простата                                                                      2ч        З Марковић               

Теоријску наставу у индексу из радиологије урогениталне радиологије (24 цаса) потписује Проф Зељко Марковиц  на предавању 16.04.2018. год.

Неурорадиологија

18.04.2018.     Анатомија                                                                  2ч        Б. Филипович

20.04.2018.     Имидзинг методе                                                      2ч        Б. Бркић

23.04.2018.     Цереброваскуларне исхемијске и хеморагијске лезије   2ч        К. Кацар

25.04.2018.     Интервентна радиологија васкуларних малформација    2ч        С. Меденица

27.04.2018.     Интракранијалне инфекције                                                           2ч        Б. Бркић            

30.04.2018.     Демијелизациона и Неуродегенеративна обољења               2ч  К Качар

04.05.2018.     Интракранијални тумори                                                    2ч        Б. Бркић

07.05.2018         Радиотерапија интракранијалних тумора

                             и имиџинг евалуација одговора                                               2ч           М. Никитовиц

09.05.2018.     Дегенеративне и инфламаторне болести кицме               2ч        К.  Качар

11.05.2018.     Типови, дијагностика и радиотерапија тумора кицме                 2ч        М. Никитовиц

14.05.2018.     Патологија параназалних супљина            и орбите                                 2ч            А. Ивановић

16.05.2018.     Патологија темпоралне кости                                             2ч        Б. Бркић

18.05.2018.     Патологија фаринкса ларинкса                                           2ч        А. Ивановић

21.05.2018.     Доплер сонографија                                                 2ч        Р. Стевић

Теоријску наставу у индексу из неурорадиологије (28 цасова) потписује Проф Руза Стевиц на предавању 21.05.2018. год.

Радиологија у онкологији

23.5.2018 Радиологија у онкологији (молекуларни имиџинг, критеријуми евалуације одговора тумора, интервентна радиологија у онкологији, скрининг)                                                  2 часа, З. Милошевић

25.05.2018 ТНМ класификација, имиџинг у радиотерапији                                   2 часа, В. Плешинац

28.05.2018 Радиолошки дијагностички протоколи у онколошких пацијената, методе и технике прегледа  (гинеколошка регија)                                                                                               2 часа,  В. Плешинац

30.05.2018 Радиолошки дијагностички протоколи у онколошких пацијената, методе и технике прегледа (дигестивног тракта, уротракта, простате, лимфоми, педијатрија)                                                                                                                                               -                                                                                                                               2 часа, М. Никитовић

01.06.2018. Радиолошки дијагностички протоколи у онколошких пацијената, методе и технике прегледа (тумори плућа, остеомускуларног система, дојке, неуроендокрини тумори, меланом)

                                                                                                                                2 часа, З. Милошевић

Теоријску наставу у индексу из неурорадиологије (10 часова) потписује  Проф З. Милошевић  на предавању 01.06.2018. год.

 

 

Шеф Катедре за последипломску наставу уз радиологије

Проф др Биљана Марковић Васиљковић

 

******************

 

Распоред предавања теоријске наставе за IV годину специјализације из радиологије у школској 2017./2018. у летњем семестру

 

Место и време:  Институт за биофизику, слушаоница II (електронска учионица ), од  8ч до 9:30ч

 

Педијатријска радиологија

06.03.2018.     специфицности прегледа деце, алгоритми и  имидзинг

технике прегледа деце                                                         2ч        А. Ђурић, П. Павићевић

08.03.2018.     Болести трахеобронхијалног стабла, плуца и плеуре,                

медијастиналне масе, поремецаји дијафрагме                 2ч        Р Стевић, П. Павићевић

13.03.2018.     Промене велицине срца, срцана декомпензација             2ч        Д Сагић

15.03.2018.     Уродјене аномалије дигестивног система                         2ч        А. Ђурић, П. Павићевић

20.03.2018.     Мускулоскелетне аномалије                                               2ч          Р. Максимовић,П. Павићевић                                                                                                                                                  

22.03.2018.     Уринарни и гинеколоски поремецаји                                2ч        Б Марковић, П. Павићевић

27.03.2018.     Ендокрини  и реуматолоски поремецаји                           2ч        Р Стевић, П. Павићевић

29.03.2018.     Неуролоски поремецаји                                                       2ч        С Милошевић, П. Павићевић

Теоријску наставу у индексу из педијастијске радиологије (16 часова) потписује Проф Рузица Максимовиц  на предавању 29.03.2018. год.

Дојка

03.04.2018.     Анатомија, патологија                                 2ц          З.Милошевић, М Надрљански

05.04.2018.     Технике прегледа                             2ц        З.Милошевић, М Надрљански

10.04.2018.     Протоколи                                         2ц        З.Милошевић, М Надрљански

12.04.2018.     Скрининг                                                       2ц        З.Милошевић, М Надрљански

17.04.2018.     Интервенције                                                2ц        З.Милошевић, М Надрљански

19.04.2018.     Бенигне болести                                           2ц        З.Милошевић, М Надрљански

24.04.2018.     Малигне болести                                          2ц        З.Милошевић, М Надрљански

Наставу у индексу из радиологије дојке (14 часова) потписује Проф Зорица Милошевић  на предавању 24.04.2018. год.

Ургентна радиологија

26.04.2018.     Траума костанозглобног система                           2ч        А. Ивановић

03.05.2018.     Траума абдомена и карлице                                                2ч        Б Марковић

08.05.2018.     Траума главе, врата и кицме                                               2ч        А. Ивановић

10.05.2018.     Акутни нетрауматски абдомен                                           2ч        А Ђурић

15.05.2018.     Акутна нетрауматска стања торакса                                  2ч        Р Стевић

17.05.2018.     Траума торакса                                                                     2ч        Б Марковић

Теоријску наставу у индексу из ургентне радиологије (12 часова) потписује Проф Биљана Марковић Васиљковић  на предавању 17.05.2018. год.

Интервентна радиологија

22.05.2018.     Индикације, контраиндикације, материјали, технике                 2ч        Ј Шапоњски

24.05.2018.     Припрема пацијента за интервенцију                                2ч        З Марковић

29.05.2018.     Компликације, постпроцедурална нега                             2ч        Д Масуловић

31.05.2018.     Ангиоинтервенције                                                  2ч        Д Сагић

05.06.2018.     Дреназе и хепатобилијарне интервенције                         2ч        Д Масуловић

07.06.2018.     Биопсије и гастроинтестиналне интервенције                             2ч        А Ђурић

12.06.2018.     Урогениталне интервенције                                                2ч        Д Масуловић

Теоријску наставу у индексу из интервентне радиологије (14 часова) потписује Проф Драган Масуловић  на предавању 12.06.2018. год.

 

 

Сеф Катедре за последипломску наставу из радиологије

Проф др Биљана Марковић Васиљковић