Спискови изборне наставе за летњи семестар школске 2017/2018

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ДАТУМ: 6.2.2018.

 

СПИСКОВИ ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2017/2018

 

 

 

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ ДА СУ ИЗВУЧЕНИ СПИСКОВИ ИЗБОРНИХ НАСТАВА ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ.

 

СТУДЕНТИ КОЈИ НИСУ НА СПИСКУ ИЛИ СУ РАСПОРЕЂЕНИ НА ИЗБОРНУ НАСТАВУ КОЈУ СУ РАНИЈЕ СЛУШАЛИ У ОБАВЕЗИ СУ ДА СЕ ЈАВЕ СВОМ РЕФЕРЕНТУ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ У ПЕРИОДУ ОД 19.2.2018. ДО 23.2.2018. ГОДИНЕ ОД 9,00 ДО 13,00 ЧАСОВА.

 

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА