Основи ћелијске биологије - Резултати испитаОснови ћелијске биологије

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

КОЈИ СУ У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2018.

ПОЛАГАЛИ ИСПИТ

ОСНОВИ ЋЕЛИЈСКЕ БИОЛОГИЈЕ

  


Студенти који желе увид у свој тест могу то да обаве у понедељак 12. фебруара,  2018. од 12 до 13 часова у Хистолошком институту код проф. др Миљане Обрадовић.

 Студенти који су положили испит и желе да им се упише оцена у индекс треба да предају (не мора лично) индекс на првом спрату Хистолошког института у следећим терминима:

  Петак 9. фебруар 2017. од 8 до 13 часова

Понедељак 12. фебруар,  2018. од 8 до 13 часова

Индексе са уписаном оценом моћи ће да преузму (не мора лично) првог следећег радног дана од 8 до 14 часова.

 Ако студент који је положио испит не преда у предвиђеном термину индекс за упис оцене, сматраће се да је не прихвата, у Записник о полагању испита му се уписује оцена 5 (пет) и рачуна се као један излазак на испит. Накнадни упис оцена ван ових термина није могућ јер се закључени Записник о полагању испита враћа Служби за последипломску наставу.

 

 

Напомена:

Студенти који нису предали пријаве Служби за последипломску наставу и чије се име не налази на испитном списку - Записнику о полагању испита немају право да полажу испит.

Студенти који нису узели теме за семинарске радове, нису их предали нити одбранили немају право да изађу на полагање испита.

 Проф. др Душан Трпинац


ФОРМИРАЊЕ ОЦЕНЕ ИЗ ПРЕДМЕТА

ОСНОВИ ЋЕЛИЈСКЕ БИОЛОГИЈЕ

 1. Оцењивање присуства и активности у току предавања - до 10 поена

 2. Оцењивање израде и одбране семинарског рада - до 20 поена

Израда и одбрана семинарског рада су услов за полагање ТЕСТА

 3. Оцењивање ТЕСТА - до 70 поена

 7 и мање тачних одговора - 0 поена (оцена 5)

8 тачних одговора  -    21 поен   (оцена 6)

9 тачних одговора  -    31 поен   (оцена 7)

10 тачних одговора  -  41 поен   (оцена 8)

11 тачних одговора  -  46 поена  (оцена 8)

12 тачних одговора  -  51 поен    (оцена 9)

13 тачних одговора  -  56 поена  (оцена 9)

14 тачних одговора  -  61 поен    (оцена 10)

15 тачних одговора  -  70 поена  (оцена 10)

 

КОНАЧНА ОЦЕНА се формира сабирањем поена добијених за претходно наведене активности

(1 + 2 + 3)

 

51 - 60 поена    (оцена 6)

61 - 70 поена    (оцена 7)

71 - 80 поена    (оцена 8)

81 - 90 поена    (оцена 9)

91 - 100 поена  (оцена 10)