ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОВЕРУ ПРВОГ И УПИС ДРУГОГ СЕМЕСТРА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОВЕРУ ПРВОГ И УПИС ДРУГОГ СЕМЕСТРА

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА


Овера и упис ће се обавити од 26.02. до 02.03.2018. године од 09 до 14 часова у Служби за специјалистичку наставу Медицинског факултета:

*накнадна овера (упис) семестра се плаћа 800 дин.

 

Услови за упис другог семестра:

  • Потписи руководилаца предмета за наставу првог семестра у индексу

 

За упис треба приложити:

  • Индекс;
  • Семестрални лист попуњен по индексу са предметима слушаним у првом семестру и именима руководилаца предмета (купује се у скриптарници Факултета);
  • Студенти запослени у Клиничком центру Србије доносе потврду из Центра за НИР о преузимању трошкова школарине;
  • Регулисане рате школарине по плану плаћања из уговора;
  • Попуњена изјава о избору предмета  (изборни предмет) за други семестар

 

 

ИЗЈАВА О ИЗБОРУ ПРЕДМЕТА                                          Број досијеа ______________________________

Име и презиме _______________________________________________________________________

Модул __________________________________________________________________________

Одабрани изборни предмет у оквиру другог семестра: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Београд, __________________ године                Потпис  ____________________________________