Патолошка физиологија - Фебруарски испитни рок шк. 2017/18.

БРОЈ:16/1

ДАТУМ: 12.02.2018 год.

БЕОГРАД

 

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМA

о времену одржавања

ФЕБРУАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

за предмет патолошка физиологија

 

 

 

ПОТВРЂИВАЊЕ ИСПИТА: 20.02.2018 г. од 10 до 13 часова за све студенте.

ИНДЕКС обавезно показати приликом подношења појединачне испитне пријаве.

 

ПРАКТИЧНИ ИСПИТ: 21.02.2018 г.10 часова.Место одржавања: Питати Секретара на другом спрату Института у ул.Др Суботића 1. .

 

УСМЕНИ ИСПИТИ: од 22.02.2018 г. до 27.02.2018 г. је за студенте који имају положен практични испит, према распореду који истакну испитивачи.

 

 Напомена студентима: пријаве морају бити благовремено поднете, и уредно и читко попуњене штампаним словима.На практичном испиту студент  мора имати радни мантил и индекс.

 

 

ШЕФ КАТЕДРЕ

 

Проф.др Јелена Нешовић- Остојић