ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС IV СЕМЕСТРА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС IV СЕМЕСТРА

 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

 

Упис ће се обавити од 26.02. до 02.03.2018. године од 09 до 13 часова у Служби за последипломску наставу Медицинског факултета:

 

*накнадна овера (упис) семестра се плаћа 800 дин.

 

Услови за упис IV семестра:

 

  • Положено 6 испита (Основи клиничке медицине I и II + 4 предмета по избору)
  • Потписи руководилаца за наставу III семестра у индексу
  • Пријава изборних предмета за IV семестра

 

За упис треба приложити:

 

  • Семестрални лист попуњен по индексу са предметима III семестра и руководиоцима
  • Регулисане рате школарине по плану плаћања из уговора

 

Изборни предмети за струковне физиотерапеуте:

1.   Неуролошка физиотерапије

2.   Мишићно-коштана физиотерапија

3.   Физиотерапија у специјалним популацијама

4.   Спортска физиотерапија

** студент бира 3 предмета

 

Изборни предмети за струковну медицинску сестру:

1.    

2.   Нега у хитним и критичним стањима

3.   Нега хроничних стања и кућна нега

4.   Мултисистемски поремећаји

5.   Поремећаји сензорне перцепције

** студент бира 3 предмета

 

Изборни предмети за струковног медицинског радиолога:

1.   Интервентна радиологија

2.   Нуклеарна медицина

3.   Радиотерапија

4.   Радиологија дојке

** студент бира 3 предмета

 

Изборни предмети за струковног санитарно-еколошког инжењера:

1.   Болничке инфекције

2.   Дијететски занчај намирница и безбедност хране

3.   Ментална хигијена

4.   Нејонизујуће зрачење у животној средини

5.   Полно-преносиве болести

** студент бира 3 предмета

 

Изборни предмети за струковног медицинског-лабораторијског технолога:

1.   Медицинска токсикологија

2.   Нуклеарна медицина у лабораторијској дијагностици

3.   Антиген антитело реакције у лабораторијској дијагностици

4.   Лабораторијска хематологија

5.   Клиничка хемија

** студент бира 3 предмета