Програм базичне имунологије за II семестар САС из Имунологије који слушају и СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ из Имунологије, Микробиологије, Дерматологије

 

Специјалистичке академске студије из имунологије

 

Обавезни предмет: Базична имунологија

Руководилац предмета: Проф. др Вера Правица

е-маил: pravica@med.bg.ac.rs Тел. 3643-237

Распоред предавања за летњи семестар школске 2017/2018.

Предавања ће се одржавати у семинарској сали Института за Микробиологију и имунологију (I спрат). Почетак предавања је у 13часова

 

 

19.03.2018.

13-1330

Увод у имунологију

др В. Правица

 

 

 

 

 

 

 

 

20.03.2018.

13-1630

Урођена имуност

др М. Марковић

 

21.03.2018.

 

13-1630

 

Основна својства антигена. Препознавање антигена у стеченој имуности: Антитела, ТЦР и механизми настанка њихове разноликости

 

др Д. Попадић

 

 

 

 

22.03.2018.

13-1630

Главни комплекс гена ткивне подударности. Структура и функција МХЦ продуката. Прерада и презентација антигена Т-лимфоцитима. АПЋ

др В. Правица

 

 

 

 

26.03.2018.

13-1630

Грађа тимуса и имунског система. Сазревање Т-лимфоцита у тимусу, позитивна и негативна селекција.  Активација Т лимфоцита

др В. Трајковић

 

 

27.03.2018.

13-1630

Целуларна имуност: ефекторске функције Т лимфоцита

др В. Трајковић

 

 

 

 

28.03.2018.

13-1630

Б-лимфоцити: сазревање и функције. Хуморални имунски одговор. Биолошке функције антитела

др М. Марковић

 

29.03.2018.

 

13-1630

 

Систем комплемента: путеви активације, биолошки ефекти, регулација активности

 

др В. Правица

 

02.04.2018.

 

13-1630

 

Регулација имунског одговора

 

др В. Трајковић

 

03.04.2018.

 

13-1630

 

Механизми одбране од бактеријских, вирусних, гљивичних и паразитарних инфекција

 

др М. Марковић

 

 

 

 

04.04.2018.

13-1630

Примарне и секундарне имунодефицијенције

др С. Пашић

 

05.04.2018.

 

13-1630

 

Механизми оштећења у реакцијама преосетљивости и аутоимунским болестима

 

др Д. Попадић

 

10.04.2018.

 

13-1630

 

Имунотолеранција и аутоимуност

 

др М. Мостарица

 

11.04.2018.

 

13-1630

 

Имунски одговор на туморе. Туморски антигени. Имунодијагностика и имунотерапија малигних болести

 

др М. Мостарица

 

 

 

 

12.04.2018.

13-1630

Имунски механизми одбацивања алотрансплантата. Улога и значај ХЛА типизације ткива. Имуносупресивна терапија

др В. Правица

 

16.04.2018.

 

13-1630

 

Лабораторијске технике у имунологији

 

др Д. Попадић