РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ТЕОРИЈСКЕ НАСТАВЕ ЗА ЛЕКАРЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ ПАЛИЈАТИВНЕ МЕДИЦИНЕ - ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ТЕОРИЈСКЕ НАСТАВЕ ЗА ЛЕКАРЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ ПАЛИЈАТИВНЕ МЕДИЦИНЕ - ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ

 

Предавања се одржавају у установама према договору са предавачима

 

Датум

Методска јединица

Предавач

Час (број)

ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ

 

Четвртак

1. Март 2018.

Основни принципи палијативне медицине, филозофија и пракса палијативног збрињавања

Општи принципи и организација палијативног збрињавања на појединим нивоим здравствене заштите у Србији

 

Проф Драгана Јовановић 

 

Проф Људмила Нагорни Обрадовић

 

1

 

1

 

 

Уторак

06. Март 2018.

Хроничне прогресивне/ограничавајуће болести/стања и палијативно збрињавање

Принципи Интерне Медицине у палијативном збрињавању

Принципипрогнозирања, прогностички скоринг системи

Проф Драгана Јовановић/

 

ПрофЉудмила Нагорни Обрадовић

 

 

 

3

Среда

07. Март 2018.

Општи принципи планирања неге унапред (Адванце Царе Планнинг)

Процена квалитета живота, упитници квалитета живота

Основни принципи контроле симптома болести

Проф Људмила Нагорни Обрадовић

 

Проф Драгана Јовановић

 

1

 

2

Четвртак

08. Март 2018.

Основи фармакологије и специфичности фармакотерапије у палијативном збрињавању

Проф Др Милица Бајцетић и сар.

 

 

3

Уторак

13. Март 2018.

Разлике између палијативног збрињавања деце и палијативног збрињавања одраслих

Патофизиологија и класификација хроничног бола

Проф Лидија Докмановић

 

Доц др Дејан Нешић

 

1

 

2

Среда

14. Март 2018.

Општи принципи супортивне онкологије

Приступ пацијенту са канцерским болом (тотални бол, процена бола и скале јачине бола,)

Н.Сав. Др Снежана Бошњак

 

3

Четвртак

15. Март 2018.

НСАИЛ и кокс инхибитори: фармакологија, подела, механизам дејства, клиничка употреба у терапији хроницног бола

Основни принципи терапије канцерског бола опиоидима, ротација опиоида

 

Доц Др Небојса Ладјевиц

 

2

 

Уторак

20. Март 2018.

Нежељена дејства морфина и других опиоида, превенција и купирање нежељених ефеката

Адјувантни лекови у терапији канцерског бола

Н.Сав. Др Снежана Бошњак

 

2

Среда

21. Март 2018.

Неуропатски бол: етиологија, патогенетски механизми, симптоматологија и лечење

Проф. др Драгана Лаврнић

 

 

2

 

Четвртак

22. Март 2018.

Коштани бол у малигних болести, патофизиологија, карактеристике и терапијски приступ

Специфичности процене и терапије бола у респираторним обољењима

Проф Др Драгана Јовановић

 

2

Уторак

27. Март 2018.

Терапија бола и других симптома код дегенеративних обољења коштано-зглобног система

Миофасцијални бол и фибромиалгија, мишићи, тетиве и лигаменти

Проф Др Немања Дамјанов

 

2

Среда

28. Март 2018.

Интервентне процедуре у лечењу бола

Доц. др Предраг Стевановић

 

2

Четвртак

29. Март 2018.

Плацебо одговор у терапији бола.

Хитна стања у лечењу бола у палијативном збрињавању пацијената.

Препреке за оптималну контролу бола и лечење бола код умирућих пацијената.

Збрињавање у последњим часовима живота (циљеви ПЗ и разговор о скорој смрти, знаци и симптоми скоре смрти)

Проф Др Иван Палибрк

и

 

Др Леонида Дјукановић

 

Др Леонида Дјукановић

 

2

 

 

1

 

1

 

Уторак

10. Април 2018.

Кардио-васкуларни симптоми у палијативном збрињавању

Гинеколошки симптоми и сексуална дисфункција

Проф Др Бранкица Ивановић

Проф Др Весна Кесић

 

2

1

Среда

11. Април 2018.

Гастроинтестинални симптоми (бол, стоматитис, Индигестија / ГЕР, штуцање, мучнина и повраћање, опстипација и дијареја, Интестинална опструкција, асцит )

Нега коже и усне дупље, контрола рана, лимфедема

Проф Др Александра Павловић Марковић

 

2

 

 

1

Четвртак

12. Април 2018.

Уролошки симптоми (уринарна инконтиненција, спазми мокраћне бешике, уринарна ретенција, хематурија, уринарне фистуле и др.)

Доц Др Небојша Бојанић

 

2

Уторак

17. Април 2018.

Неуролошки симптоми у палијативном збрињавању онколошких пацијената

Проф Др Драгана Лаврнић

 

2

Среда

18. Април 2018.

Респираторни симптоми у ПЗ онколошких пацијената

Ургентна стања у онкологији: синдром компресије горње шупље вене, тампонада срца, пнеумоторакс

Проф Др Драгана Јовановић

 

2

1

 

 

Четвртак

19. Април 2018.

Психолошки и неуропсихијатријски симптоми и проблеми (узнемиреност, поремећаји прилагођавања, депресија, анксиозност, делиријум/ акутно конфузно стање И др.)

Доц Др Оливера Вуковић

 

2

Уторак

24. Април 2018.

Коморбидитети код оболелих од малигне болести и њихово лечење: срчана инсуфицијенција, хронична опструктивна болест плућа (ХОБП), терминална инсуфицијенција бубрега, терминална инсуфицијенција јетре и др.

 

Ургентна стања у онкологији: плућна емболија, масивне хеморагије, сепса, срчани арест

Проф Др Људмила Нагорни Обрадовић/љ

 

Проф Др Бранислава Миленковић

 

 

Проф Др Виолета Вучинић

 

1

 

 

 

1

 

Среда

25. Април 2018.

Ургентна стања у онкологији: компресија кичмене мождине, патолошке фрактуре, хиперкалцемија

Специфична питања која се односе на палијативно збрињавање деце у онкологији

Специфична питања која се односе на палијативно збрињавање старијих особа у онкологији

Проф др Марина Никитовић

 

Проф Др Лидија Докмановић

 

Доц Др Предраг Ерцег

 

1

 

1

 

1

Четвртак

26. Април 2018.

Палијативно збрињавање болесника у терминалној фази хроничних респираторних обољења

Специфичности палијативног збрињавања ХИВ/АИДС пацијената

Проф Др Драгана Јовановић

 

Проф Др Ђорђе Јевтовић и сар.

 

1

 

2

Среда

04. Мај 2018.

Специфични аспекти палијативног збрињавања болесника са церебро-васкуларним обољењима

Интензивно лечење болесника у терминалној фази кардиоваскуларних болести

Дијагностичке и терапијске интервенције код ургентних стања у Интернистичким Интензивним јединицама

Проф Др Љиљана Бумбаширевћ

 

Проф Др Миомир Јовић

 

Проф Др Драган Томић

 

1

 

1

 

1

Четвртак

05. Мај 2018.

Анорексија,  кахексија и нутритивна потпора у палијативном збрињавању

 

Приступ геријатријском болеснику

 

Геријатријска траума

Проф Др Иван Палибрк

 

Доц Др Предраг Ерцег

 

Доц Др Зоран Башчаревић

 

1

 

1

1

Уторак

08. Мај 2018.

Палијативна рехабилитација, основни принципи, методе у контроли симптома и функционалном оспособљавању

Палијативно збрињавање после трансплантације

Проф. др Љубица Константиновић

 

Проф Др Драгана Вујић

 

2

 

1

Среда

09. Мај 2018.

Специфичности палијативног збрињавања деце са немалигним болестима

Специфичности палијативне рехабилитације у дечјем узрасту

Проф Др Лидија Докмановић

 

Проф. др Ивана Петронић Марковић

 

1

 

2

 

Четвртак

10. Мај 2018.

Основи психоонкологије,  процена психосоцијалних потреба, и психотерапија

Психосоцијална подршка оболелима од малигних болести и његовој породици

Аспекти комуникације, вештине добре комуникације и препреке доброј комуникацији

Др Снежана Мијалковић

1

 

1

 

1

 

Уторак

15. Мај 2018.

Етичке претпоставке палијативног збрињавања и најчешћа етичка питања

Светост живота и последњи дани: Холистички приступ

Проф Др Драгана Јовановић

 

Доц др Растко Јовић

 

1

 

2

Среда

16. Мај 2018.

Принципи свеобухватне процене потреба пацијента и очекивања од лекара тима за палијативно збрињавање

Губитак вољене особе, туговање и ожалошћеност

Теорије о туговању, модели подршке оţалошћенима, пружање подршке деци током туговања

Др Леонида Дјукановић

 

 

 

 

 

1

 

1

1

Четвртак

17. Мај 2018.

Тимски рад и самосвест, изградња и функционисање мултидисциплинарних тимова за палијативно збрињавање

Подизање свести популације и пружаоци неге, волонтери у палијативном збрињавању

Стрес и синдром сагоревања код здравствених радника у палијативном збрињавању

Др Леонида Дјукановић

 

Др Леонида Дјукановић

 

Доц Др Оливера Вуковић

 

1

 

1

 

1

 

 

 

НАДОКНАДЕ по договору