ПРОГРАМ ДВОСЕМЕСТРАЛНЕ НАСТАВЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАНТЕ ПСИХИЈАТРИЈЕ

 

 

ПРОГРАМ ДВОСЕМЕСТРАЛНЕ НАСТАВЕ ЗА

СПЕЦИЈАЛИЗАНТЕ ПСИХИЈАТРИЈЕ

II СЕМЕСТАР, ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 2017/2018.

 

 

Предавања II семестра почињу 05. 03. 2018. године, а одржавају се у слушаоници

Клинике за психијатрију КЦС, Пастерова 2, Управна зграда

са почетком од 11,30ч до 13,00ч и у

Институту за ментално здравље, Палмотићева 37, Плава сала, V спрат

са почетком у 12,30ч до 14,00ч.

 

05.03.2018.

Породична психотерапија -  Проф. др Иван Димитријевић

06.03.2018.

Истраживања у психијатрији - Проф. др Нађа Марић-Бојовић

07.03.2018.

Ургентна стања у психијатрији - Проф. др Александар Дамјановић

08.03.2018.

Судска психијатрија - Проф. др Александар Јовановић

12.03.2018.

Поремећаји исхране -  Доц. др Милан Латас

13.03.2018.

Спавање и поремећаји спавања - Проф. др Нађа Марић Бојовић / кл. асистент Слободанка Пејовиц Николић

14.03.2018.

Психосексуалне дисфункције и основе трансродне медицине - Проф. др Гордана Николић Балколски

15.03.2018.

Психијатријски поремећаји у старијем животном добу - Проф. др Сања Тотић Познановић

19.03.2018.

Психофизиолошки поремећаји - Проф. др Срђан Миловановић

20.03.2018.

Соматоформни поремећаји - Доц. др Оливера Вуковић 

21.03.2018.

Консултативна - лиаисон психијатрија - Проф. др Љубица Лепосавић

22.03.2018.

Стрес и синдром сагоревања - Доц. др Оливера Вуковић 

26.03.2018.

Теорије личности - Проф. Др Борјанка Батинић

27.03.2018.

Поремећаји личности - Доц. др Оливера Вуковић 

28.03.2018.

Психички поремећаји у развојном добу И- (говорно језички поремећаји, поремећаји из спецтра аутизма Ф80-Ф89) - Доц. др Милица Пејовић Милованчевић

29.03.2018.

Психички поремећаји у развојном добу ИИ- (АДХД, поремећаји понашања, др. - Ф90-Ф98) - Доц. др Милица Пејовић Милованчевић

02.04.2018.

Психијатријски поремећаји у адолесценцији - Доц. др Милица Пејовић Милованчевић / кл. асистент Марија Митковић Вончина

03.04.2018.

Злостављање и занемаривање деце - Доц. др Милица Пејовић Милованчевић / кл. асистент Марија Митковић Вончина

04.04.2018.

Поремећаји контроле импулса - Проф. др Борјанка Батинић

05.04.2018.

Перинатална психијатрија - Проф. др Александар Дамјановић /
кл. асистент Маја Милосављевић

10.04.2018.

Методе процене стања повишеног ризика за велике психијатријске поремећаје (афективне и неафективне психозе) - Проф. др Нађа Марић Бојовић

11.04.2018.

Биолошке основе раних интервенција у психијатрији, интеракција наследних и срединских фактора - Проф. др Нађа Марић-Бојовић / кл. асиситент Марина Михаљевић

12.04.2018.

Психијатрија у заједници и проблем стигматизације у психијатрији - Проф. др Гордана Николић Балколски

16.04.2018.

Општи принципи фармакотерапије - Кл. асистент др Чедо Миљевић

17.04.2018.

Антипсихотици - Проф. др Александар Дамјановић

18.04.2018.

Антидепресиви - Доц. др Оливера Вуковић

19.04.2018.

Стабилизатори расположења - Кл. асистент др Чедо Миљевић

23.04.2018.

Анксиолитици - Проф. др Срђан Миловановић

24.04.2018.

Проблем терапорезистенце у психијатрији - Кл. асистент др Чедо Миљевић

25.04.2018.

Нефармаколошке терапијске методе мождане стимулације- Електроконвулзивна терапија, рТМС, Дубока мождана стимулација - Проф. др Нађа Марић Бојовић

26.04.2018.

Лекови у треману деменција - Доц. др Маја Ивковић

30.04.2018.

Коморбидитет и лечење психијатријских поремећаја - Доц. др Милан Латас

03.05.2018.

Општи принципи психотерапије и психоаналитичка психотерапија - Проф. Др Сања Тотић-Познановић

07.05.2018.

Когнитивно-бихејвиорална терапија - Доц. др Милан Латас

08.05.2018.

Системска породична психотерапија алкохолизма -  Проф. др Иван Димитријевић

 

 

ШЕФ КАТЕДРЕ ЗА ПОСТДИПЛОМСКУ НАСТАВУ

ПРОФ. ДР ИВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ