Експериментална методологија научног истраживања у медицини – добра лабораториска пракса

 

Испит „ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ - ДОБРА ЛАБОРАТОРИСКА ПРАКСА" (тест и есеј) за студенте специјалистичких академских студија одржаће се У СРЕДУ, 18.04.2018. године у 12 часова у просторијама Института за фармакологију, клиничкуфармакологију и токсикологију, Др Суботића 1.

 

На испит донети индекс и студентску пријаву.