БГ ПРАКСА 2018

 

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У
БЕОГРАДУ ПОЗИВА СТУДЕНТЕ ЗАВРШНИХ ГОДИНА ДА СЕ ПРИЈАВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПРОГРАМУ УНИВЕРЗИТЕТСКА РАДНА ПРАКСА - БГ ПРАКСА 2018.

 

Пријављивање траје до 17.априла у поноћ на сајту www.razvojkarijere.bg.ac.rs/bgpraksa

 

БГПРАКСА омогућава студентима да по јединственом моделу  обављајустручн у праксу у јавним и јавним комуналним предузећима,организационим јединицама Градске управе, установама културе и градским
општинама и  стекну практична знања, вештине и релевантно радно искуство током студија и на тај начин унапреде своје академско образовање.

 

Ове године у програм учествују: ЈКП „Београдски водовод иканал изација", ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈКП "Београд-пут", ЈКП Паркинг сервис, "ЈП "Београдскатврђава" ЈКП „Погребне услуге ", ЈКП „Ветерина Београд",ЈКП"Зеленило Београд", Спортски центар „Олимп-Звездара, ЈКП „Инфостан технологије" Београд, ЈКП "Градске пијаце", Туристичка организација Београда, Арена Београд, у општинама: Општине Гроцка,Вождовац, Младеновац, Савски венац, Земун, Нови Београд, Библиотека „Милутин Бојић", Библиотека града Београда, Историјски архив Београда, Кућа Легата, БИТЕФ театар, Музеј града Београда, Музеј афричке уметности - збирка Веде и др Здравка Печара, Центар за ликовно образовање Шуматовачка, Библиотека "Димитрије Туцовић" Лазаревац, Завод за заштиту споменика културе, Дом омладине, Југословенско драмско позориште, Канцеларија за младе града Београда,Градско правобранилаштво града Београда, Служба за интерну ревизију града Београда, као и 15 секретаријата Градске управе.

 

 

Пракса ће трајати три месеца и планирани почетак је 15. јуни 2018. Свим студентима - полазницима програма током трајања праксе биће обезбеђена накнада за топли оброк и превоз и менторска подршка из реда запослених у институцијама учесницама у програму. Ангажовање у програму носи и одређени број додатних /некумулативних/ ЕСПБ бодова које факултети Универзитета у Београду препознају као релевантну ваннаставну активност студената или као обавезну стручну праксу.

 

Програм Универзитетска радна пракса - БГ ПРАКСА реализује Центар за развој каријере Универзитета у Београду у сарадњи са Градском управом Града Београда од 2010. године. У протеклих осам година реализације преко 1800 студената са 26 факултета Универзитета у Београду стекло је
прво радно искуство у институцијама чији је оснивач град.

 

На нашем YouTube каналу можете да погледате разговоре са учесницима у
програму на: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZz3ZxPy5imlUYVNr-5Aq2Ol-7NwGPFo3