Заказана је седница Наставно научног већа

 

 

Обавештавају се сви чланови да је заказана седница Наставно научног већа за 20.април 2018.год. која ће се одржати У СВЕЧАНОЈ САЛИ на првом спрату у Деканату Медицинског факултета са почетком у 13,00 часова.
Поред других тачака дневног  реда, према одлуци Савета,  на заказаној седници ће се утврдити предлог за избор декана Медицинског факултета за школске 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 године. Овом тачком дневног  реда ће председавати  по стажу у звању редовног професора најстарији члан Наставно-научног већа.

Због важности дневног реда подсећамо све чланове Наставно научног већа да је за одлучивање о евидентираним кандидатима за декана  потребно да седници присуствује најмање  2/3  чланова и да према одредбама Статута чланови Наставно научног већа не могу да именују замену.


Материјал за седницу ће свим члановима бити достављен накнадно.

 


С поштовањем,
Декан,
Проф.др Небојша Лалић