Заказана је седница Наставно научног већа

Обавештавају се сви чланови да је заказана седница Наставно научног већа за 20.април 2018.год. која ће се одрзати У СВЕЧАНОЈ САЛИ на првом спрату у Деканату Медицинског факултета са почетком у 13,00 часова.


Поред других тачака дневног реда, према одлуци Савета, на заказаној седници ће се утврдити предлог за избор декана Медицинског факултета за школске 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 године. Овом тачком дневног реда ће председавати по стажу у звању редовног професора најстарији члан Наставно-научног већа.

 

Због важности дневног реда подсећамо све чланове Наставно научног већа да је за одлучивање о евидентираним кандидатима за декана потребно да седници присуствује најмање 2/3 чланова и да према одредбама Статута чланови Наставно научног већа не могу да именују замену.

 

Биографије, библиографије и изборне програме кандидата за избор Декана Факултета можете видети у вестима Наставно-научног већа након успешне пријаве на интернет портал Факултета.

 

Пријавите се на страници за пријаву регистрованих корисника.

 

Овде можете преузети Упутство за пријаву регистрованих корисника.

 

 

С поштовањем,
Декан,
Проф.др Небојша Лалић