ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДАС НЕУРОЛОГИЈЕ И МОЛЕКУЛАРНЕ МЕДИЦИНЕ

 

 

За студенте докторских студија НЕУРОЛОГИЈЕ и докторских студија МОЛЕКУЛАРНЕ МЕДИЦИНЕ

 

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ИЗ ПРЕДМЕТА НЕУРОБИОЛОГИЈА ЗА 2017/18 г.

Настава ће се одржати у кабинетима наставника по договору

 

датум

Тема

модератор

8.5

Развој и обликовање нервног система

Проф. др Н. Церовац

10.5

Основи функционалне анатомије ЦНС

Проф. др М. Светел

15.5

Биохемијске основе преноса сигнала у ЦНС

Проф. др И. Марковић/ Проф. др А.Исаковић

17.5

Физиолошке основе преноса сигнала у ЦНС

Проф. др Д. Сокић

22.5

Молекуларне основе памћења

Проф.др Е. Стефанова/ Проф. др И. Марковић

24.5

Тринуклеотидни поновци и њихова улога у патогенези обољења нервног система

Проф. др И.Новаковић

29.5

Молекуларне основе процеса неуродегенерације

Проф. др М. Светел

31.5

Молекуларне основе деменције

Проф. др Е. Стефанова

5.6

Имунски посредована оштећења нервног система И

Проф. др Д. Попадић/ Ј. Друловић

7.6

Имунски посредована оштећења нервног система И

Проф. др Ј. Друловић/ Д. Попадић

12.6

Молекуларне основе психијатријских обољења

Проф. др Н. Марић

14.6

Молекуларне основе обољења периферног нервног система

Проф. др З. Стевић