Елиминациони испит за специјализанте Катедре за физикулну медицину и рехабилитацију

 

 

Елиминациони испит за специјализанте Катедре за физикулну медицину и
рехабилитацију ће се одржати 21.05.2018. године у 10 часова на одељењу А
Клинике за физикалну медицину и рехабилитацију Зотовић, Сокобањска 13.