Резултати специјалистичких колоквијума из клиничке биохемије

 

Служби за последипломску и специјалистичку наставу
Медицинског факултета Универзитета у Београду

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА КОЛОКВИЈУМА

04.05..2018. године

 

 Колоквијум из Ензимологије су положили:

1)    Драгана Драгаш Миловановић                 73 %

 

 

Колоквијум из Биохемије телесних течности  су положили:

1)      Јована Јаковљевић             91 %

 

 

__________________________

Проф. др Александра Исаковић

Шеф Катедре за специјалистичку наставу

из Клиничке биохемије и Лабораторијске
медицине

 

 

У Београду, 11.05.2018. год.