Истраживања у рехабилитацији

 

Кандидати докторских студија Истраживања у рехабилитацији имаће испит по
следећем распореду:

 

-Проф. др Милица Лазовић ће испитивати 12.05.2018. године у 11 часова,
-доц. др Емилија Дубљанин Распоповић ће испитивати 20.06.2018. у 9 часова,
-проф др Ивана Петронић Марковић ће испитивати 22.06.2018. године у 10 часова.