Обавештење Студентског парламента

KОНКУРС ЗА РАД НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ И УПИСУ НОВИХ СТУДЕНАТА НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

 

Услови конкурса

 

- кандидат треба да буде студент Медицинског факултета у Београду
- kaндидат не сме да буде у конфликту интереса

 


Начин бодовања
- просечна оцена током студирања (пута 2)
- чланство у Студентском парламенту и секцијама (2 бода по
организацији)
- претходно искуство- (2 бода)
- година студија (0.5 бода по години)
- разговор (максимално 2 бода)

 

3. Избор кандидата
- конкурс расписује Студентски парламент Медицинског факултета
- конкурс се спроводи у организацији Студентског парламента и
Уписне комисије факултета
- разговор обавља комисија Студентског парламента
- објављивање резултата конкурса, обавештавање кандидата и
праћење реализације одвија се у организацији Студентског парламента.
- разговор са кандидатима ће бити обављен у уторак 12. јуна,
2018. године у 14 часова у канцеларији Студентског парламента, кад се доносе и све потврде.
- за потребе рада на пријемном испиту биће одабрано 14 кандидата
- сви кандидати на конкурс морају донети комплетну документацију, и
на исти морају лично доћи. У супротном комисија неће обрадити њихову документацију

 

4. Документација треба да садржи:
- потврду о положеним испитима;
- потврду о чланству у Студентском парламенту и секцијама
Студентског парламента у претходне 3 школске године ;
- писмену изјаву коју потписује у просторији Студентског
парламента да није у конфликту интереса и која подлеже касније суду

 

 


Председник Студентског парламента
Момчило Мамузић