Испит „КЛИНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ" за студенте специјалистичких академских студија

 

  
Испит „КЛИНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ" за студенте специјалистичких академских студија одржаће се 05.07.2018. године у 12 часова - Интерна клиника „Б" - код проф. др Мирјане Шумарац-Думановић.

На испит донети  индекс и студентску пријаву.