Испит „ОСНОВИ ИМУНОЛОГИЈЕ" за студенте специјалистичких академских студија

 

 

Испит „ОСНОВИ ИМУНОЛОГИЈЕ" за студенте специјалистичких академских студија одржаће се 27.06.2018. године у 14 часова - лабораторија за имунологију.

На испит донети  индекс и студентску пријаву.