Упис у I годину студија ОАС

Коначна јединствена ранг листа

УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА - СЕСТРИНСТВО У ШК.2018/2019. ГОДИНИ

УПИС САМОФИНАСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА УПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА СЕСТРИНСТВО ОБАВИЋЕ СЕ 9.7.2018. У 13,00 ЧАСОВА.


КАНДИДАТИ КОЈИ СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС ПОДНОСЕ :


- ОВЕРЕНЕ ФОТОКОПИЈЕ ДОКУМЕНАТА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА НА УВИД
- ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ (ОРИГИНАЛ)
- ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ (ОРИГИНАЛ)
- ПОПУЊЕН ОБРАЗАЦ ШВ - 20, ПРЕУЗЕТИ СА ЛИНКА  www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/104019.pdg (СТУДЕНТ ПОПУЊАВА ОБРАЗАЦ И ЕЛЕКТРОНСКИ ТОКОМ ПРВОГ СЕМЕСТРА)
- ИНДЕКС СА ПОПУЊЕНОМ ПРВОМ СТРАНИЦОМ И ЗАЛЕПЉЕНОМ ФОТОГРАФИЈОМ (ФОЛИЈУ НЕ ЛЕПИТИ ПРЕКО СЛИКЕ)
- ИЗЈАВА О КОРИШЋЕЊУ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА - ДОБИЈА СЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ
- ДВА ПРИМЕРКА УГОВОРА ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ - ДОБИЈАЈУ СЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ
- СТУДЕНТИ УПЛАЋУЈУ ШКОЛАРИНУ У ИЗНОСУ ОД 121.600,00 ДИНАРА НА РАЧУН ФАКУЛТЕТА
БРОЈ: 840-1139666-89 СА ПОЗИВОМ НА БРОЈ: 742121-ПСО1
УКОЛИКО СЕ УПЛАЋУЈЕ НА РАТЕ, ДИНАМИКА УПЛАТА ЈЕ СЛЕДЕЋА:
• I РАТА У ИЗНОСУ ОД 16.600,00 ДИНАРА УПЛАЋУЈЕ СЕ ПРИЛИКОМ УПИСА
• II РАТА У ИЗНОСУ ОД 15.000,00 ДИНАРА УПЛАЋУЈЕ СЕ ДО 30.11.2018. ГОДИНЕ
• III РАТА У ИЗНОСУ ОД 15.000,00 ДИНАРА УПЛАЋУЈЕ СЕ 31.12.2018. ГОДИНЕ
• IV РАТА У ИЗНОСУ ОД 15.000,00 ДИНАРА УПЛАЋУЈЕ СЕ 15.2.2019. ГОДИНЕ
• V РАТА У ИЗНОСУ ОД 15.000,00 ДИНАРА УПЛАЋУЈЕ СЕ 15.3.2019. ГОДИНЕ
• VI РАТА У ИЗНОСУ ОД 15.000,00 ДИНАРА УПАЛЋУЈЕ СЕ 15.4.2019. ГОДИНЕ
• VII РАТА У ИЗНОСУ ОД 15.000,00 ДИНАРА УПЛАЋУЈЕ СЕ 15.5.2019. ГОДИНЕ
• VIII РАТА У ИЗНОСУ ОД 15.000,00 ДИНАРА УПЛАЋУЈЕ СЕ 15.6.2019. ГОДИНЕ

 

КАНДИДАТ КОЈИ ЈЕ СТЕКАО ПРАВО УПИСА А НЕ УПИШЕ СЕ У ЗА ТО ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ, ГУБИ ПРАВО НА УПИС И УМЕСТО ЊЕГА ЋЕ СЕ УПИСАТИ СЛЕДЕЋИ КАНДИДАТ ПРЕМА УТВРЂЕНОМ РЕДОСЛЕДУ.