Упис на прву годину студија ИАС

 

 

СПУШТАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ НА МЕСТО НЕУПИСАНИХ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА

 

 

У року одређеном за упис 450 буџетских студената  уписало се 439 студената. Од тог броја 3 студента ,  у складу са чл. 103 став 5 Закона о виском образовању имају статус самофинасирајућег студента иако су на листи буџетских студената, и 5 студената који су рангирани на посебним листама (упис лица по програму афирмативне акције хендикеп и упис припадника ромске националне мањине).

 

Упис на преосталих 19 буџетских места од 457 на ранг листи  закључно са  475 места на ранг листи је у петак 6.7.2018. од 10,00 - 12,00 часова.

 

Кандидат који је стекао право уписа и не упише се у предвиђеном року губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат по редуследу на ранг листи.

 

 

ДЕКАН

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТЕ

Проф. др Небојша Лалић, с.р.